Ở nơi lợn được nghe nhạc, ăn tảo xoắn

Ở nơi lợn được nghe nhạc, ăn tảo xoắn

Bác sĩ Việt đã phẫu thuật thành công, giữ lại được ngón tay cho bệnh nhân người Pháp

Bác sĩ Việt đã phẫu thuật thành công, giữ lại được ngón tay cho bệnh nhân người Pháp

Bác sĩ Việt cấp cứu, giữ lại ngón tay cho bệnh nhân người Pháp

Bác sĩ Việt cấp cứu, giữ lại ngón tay cho bệnh nhân người Pháp

Bác sĩ Việt giúp bệnh nhân người Pháp giữ lại ngón tay

Bác sĩ Việt giúp bệnh nhân người Pháp giữ lại ngón tay

Người đàn ông Pháp suýt phải tháo đốt ngón tay vì tai nạn

Người đàn ông Pháp suýt phải tháo đốt ngón tay vì tai nạn

Giữ lại ngón tay cho người đàn ông Pháp

Giữ lại ngón tay cho người đàn ông Pháp

Quyết định táo bạo giữ lại ngón tay cho bệnh nhân

Bác sĩ Việt giữ lại thành công ngón tay cho người đàn ông Pháp

Giữ lại ngón tay cho người đàn ông Pháp