Khuyến khích sinh viên tiếp cận gói hỗ trợ học bổng, thực tập, tìm việc

Khuyến khích sinh viên tiếp cận gói hỗ trợ học bổng, thực tập, tìm việc

Ra mắt 'Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên - DynaGen Initiative'

Ra mắt 'Sáng kiến Hỗ trợ Sinh viên - DynaGen Initiative'

Ra mắt Sáng kiến hỗ trợ sinh viên - DynaGen Initiative

Nhiều sinh viên học giỏi nhưng vẫn không xin được việc làm

Nhiều sinh viên học giỏi nhưng vẫn không xin được việc làm

Ra mắt dự án DynaGen Initiative hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và tìm kiếm việc làm

Ra mắt dự án DynaGen Initiative hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và tìm kiếm việc làm

Huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ sinh viên học tập, khởi nghiệp

Huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ sinh viên học tập, khởi nghiệp

Ra mắt 'Sáng kiến Hỗ trợ sinh viên – DynaGen Initiative'

Ra mắt 'Sáng kiến Hỗ trợ sinh viên – DynaGen Initiative'

Ra mắt Sáng kiến hỗ trợ sinh viên - DynaGen Initiative

Ra mắt Sáng kiến hỗ trợ sinh viên - DynaGen Initiative

Kết quả học tập tốt, nhưng sinh viên vẫn khó tìm việc, chậm thích nghi

Kết quả học tập tốt, nhưng sinh viên vẫn khó tìm việc, chậm thích nghi