Bên trong bụng chú cá voi chết ở Indonesia chứa những gì?

Bên trong bụng chú cá voi chết ở Indonesia chứa những gì?

Xác cá nhà táng với hàng nghìn mảnh nhựa trong dạ dày

Xác cá nhà táng với hàng nghìn mảnh nhựa trong dạ dày

Indonesia phát hiện xác cá voi chứa 6 kg nhựa trong dạ dày

Indonesia phát hiện xác cá voi chứa 6 kg nhựa trong dạ dày

Phát hiện 6kg nhựa trong bụng cá nhà táng

Phát hiện 6kg nhựa trong bụng cá nhà táng

Xác cá voi chứa hơn 1.000 mảnh rác thải nhựa

Xác cá voi chứa hơn 1.000 mảnh rác thải nhựa

Tìm thấy 6kg nhựa trong bụng cá nhà táng

Tìm thấy 6kg nhựa trong bụng cá nhà táng

'Núi' rác thải nhựa trong bao tử cá nhà táng chết dạt vào bờ

Cá voi chết sau khi nuốt quá nhiều rác thải nhựa

Indonesia: Xác cá nhà táng dạt vào bờ biển với 1.000 mảnh nhựa trong bụng

Cá voi chết ở Indonesia có 1.000 mảnh nhựa trong bụng