Bên trong bụng chú cá voi chết ở Indonesia chứa những gì?

Bên trong bụng chú cá voi chết ở Indonesia chứa những gì?

Phát hiện cá voi chết ở Indonesia có 1.000 mảnh nhựa trong bụng

Phát hiện cá voi chết ở Indonesia có 1.000 mảnh nhựa trong bụng

Xác cá nhà táng với hàng nghìn mảnh nhựa trong dạ dày

Xác cá nhà táng với hàng nghìn mảnh nhựa trong dạ dày

Sự thật gây sốc bên trong bụng của con cá nhà táng trôi dạt bờ biển

Sự thật gây sốc bên trong bụng của con cá nhà táng trôi dạt bờ biển

Indonesia phát hiện xác cá voi với 6 kg nhựa trong dạ dày

Indonesia phát hiện xác cá voi với 6 kg nhựa trong dạ dày

Indonesia phát hiện xác cá voi chứa 6 kg nhựa trong dạ dày

Indonesia phát hiện xác cá voi chứa 6 kg nhựa trong dạ dày

Phát hiện cá nhà táng chết với 6 kg nhựa trong bao tử

Phát hiện cá nhà táng chết với 6 kg nhựa trong bao tử

Cá nhà táng chết dạt vào bờ với hơn 1.000 mảnh nhựa, gần 6kg rác được tìm thấy trong bụng

Cá nhà táng chết dạt vào bờ với hơn 1.000 mảnh nhựa, gần 6kg rác được tìm thấy trong bụng

Phát hiện 6kg nhựa trong bụng cá nhà táng

Phát hiện 6kg nhựa trong bụng cá nhà táng

Sốc vì 'vật lạ' trong bụng cá voi nhà táng dạt vào Indonesia

Sốc vì 'vật lạ' trong bụng cá voi nhà táng dạt vào Indonesia

Xác cá voi chứa hơn 1.000 mảnh rác thải nhựa

Xác cá voi chứa hơn 1.000 mảnh rác thải nhựa

Phát hiện hơn 1.000 mảnh nhựa bên trong xác cá voi tại Indonesia

Phát hiện hơn 1.000 mảnh nhựa bên trong xác cá voi tại Indonesia

Tìm thấy 6kg nhựa trong bụng cá nhà táng

Tìm thấy 6kg nhựa trong bụng cá nhà táng

Cá voi chết sau khi nuốt quá nhiều rác thải nhựa

Cá voi chết sau khi nuốt quá nhiều rác thải nhựa

Cá voi chết ở Indonesia có 1.000 mảnh nhựa trong bụng

Cá voi chết ở Indonesia có 1.000 mảnh nhựa trong bụng