Thanh Trì (Hà Nội): Tranh chấp chưa được giải quyết

>> Tranh chấp đất đai tại thị trấn Văn Điển: Khuất tất từ quá trình thẩm định>> Thông tin về việc một người...