Phụ nữ đừng khiến bản thân mình trở thành sự lựa chọn

Phụ nữ đừng khiến bản thân mình trở thành sự lựa chọn

Hết duyên rồi, chúng ta chỉ là người dưng thôi

Hết duyên rồi, chúng ta chỉ là người dưng thôi

Là đàn ông phải biết giữ trái tim người phụ nữ

Là đàn ông phải biết giữ trái tim người phụ nữ

Tình yêu không thể gượng ép, cố níu kéo sẽ chẳng hạnh phúc

Tình yêu không thể gượng ép, cố níu kéo sẽ chẳng hạnh phúc

Đã yêu là yêu dài lâu, yêu đến già

Đã yêu là yêu dài lâu, yêu đến già

Mẹ ơi, hôm nay con nhớ nhà quá!

Mẹ ơi, hôm nay con nhớ nhà quá!

Hạnh phúc là thứ có thể lây lan

Hạnh phúc là thứ có thể lây lan

Sống trên đời phải giữ lấy cái tôi

Sống trên đời phải giữ lấy cái tôi

Cuộc đời phức tạp quá, thật dễ để nói câu buông xuôi

Cuộc đời phức tạp quá, thật dễ để nói câu buông xuôi

Phụ nữ hạnh phúc hơn nhau ở chỗ biết buông bỏ

Phụ nữ hạnh phúc hơn nhau ở chỗ biết buông bỏ

Đừng để mất rồi mới thấy tiếc!

Đừng để mất rồi mới thấy tiếc!

Cuộc đời không như là phim, vì sao ta cứ mãi đắm chìm?

Cuộc đời không như là phim, vì sao ta cứ mãi đắm chìm?