Top 10 phát hiện khảo cổ chấn động thế giới năm 2020

Top 10 phát hiện khảo cổ chấn động thế giới năm 2020

2020 là một năm 'bội thu' của ngành khảo cổ học thế giới với nhiều phát hiện khảo cổ lớn làm thay đổi nhận...
Top 10 phát hiện khảo cổ chấn động thế giới năm 2020

Top 10 phát hiện khảo cổ chấn động thế giới năm 2020

Phát hiện cụm di tích gần Stonehenge

Phát hiện cụm di tích gần Stonehenge

Phát hiện quần thể trụ đá khổng lồ gần di sản Stonehenge

Phát hiện quần thể trụ đá khổng lồ gần di sản Stonehenge

Phát hiện cấu trúc khổng lồ 4.500 tuổi, kỹ thuật xây đáng kinh ngạc

Phát hiện cấu trúc khổng lồ 4.500 tuổi, kỹ thuật xây đáng kinh ngạc

Phát hiện vòng tròn trụ đá khổng lồ gần di sản Stonehenge

Phát hiện vòng tròn trụ đá khổng lồ gần di sản Stonehenge

Anh phát hiện vòng tròn trụ đá khổng lồ gần di sản Stonehenge

Anh phát hiện vòng tròn trụ đá khổng lồ gần di sản Stonehenge

Giải mã bí ẩn cách người xưa vận chuyện những khối đá khổng lồ tới bãi đá cổ Stonehenge

Giải mã bí ẩn cách người xưa vận chuyện những khối đá khổng lồ tới bãi đá cổ Stonehenge