Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X

Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc

Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X

Đón nhận Bằng ghi danh nghi lễ và trò chơi kéo co là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Đón nhận Bằng ghi danh nghi lễ và trò chơi kéo co là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tưng bừng khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 10 -2018

Tưng bừng khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 10 -2018

Hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Đông Bắc

Hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Đông Bắc

Gần 91 nghìn người mắc bệnh tay, chân, miệng

Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Đông Bắc

Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Đông Bắc

Ngày hội tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc các dân tộc vùng Đông Bắc

Ngày hội tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc các dân tộc vùng Đông Bắc

Ngày hội tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc vùng Đông Bắc

Ngày hội tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc vùng Đông Bắc

Bộ VHTT&DL thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018

Bộ VHTT&DL thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018

Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc

Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc