Những ngày văn hóa - du lịch Sơn La và Hủa Phăn 2018

Những ngày văn hóa - du lịch Sơn La và Hủa Phăn 2018

Quảng bá văn hóa truyền thống tỉnh Sơn La với nước bạn Lào

Quảng bá văn hóa truyền thống tỉnh Sơn La với nước bạn Lào

Hà Nội và Sơn La hợp tác cùng phát triển

Hà Nội và Sơn La hợp tác cùng phát triển

Sơn La thu nhỏ giữa lòng Thủ đô

Sơn La thu nhỏ giữa lòng Thủ đô

Trải nghiệm không gian Văn hóa – du lịch Sơn La giữa lòng Hà Nội

Trải nghiệm không gian Văn hóa – du lịch Sơn La giữa lòng Hà Nội

Khai mạc Tuần văn hóa - du lịch Sơn La tại Hà Nội

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Sơn La tại Hà Nội

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Sơn La tại Hà Nội

Rộn ràng sắc màu các dân tộc Sơn La tại Hà Nội

Rộn ràng sắc màu các dân tộc Sơn La tại Hà Nội

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa – du lịch Sơn La tại Hà Nội

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa – du lịch Sơn La tại Hà Nội

TP Hà Nội đẩy mạnh hợp tác toàn diện với tỉnh Sơn La

TP Hà Nội đẩy mạnh hợp tác toàn diện với tỉnh Sơn La