Năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam được vinh danh ' Điểm đến golf tốt nhất châu Á '

Năm thứ 2 liên tiếp Việt Nam được vinh danh ' Điểm đến golf tốt nhất châu Á '

Việt Nam liên tiếp được vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á

Việt Nam liên tiếp được vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á

Việt Nam nhận được giải thưởng điểm đến Golf tốt nhất châu Á

Việt Nam nhận được giải thưởng điểm đến Golf tốt nhất châu Á

Huyền thoại golf Grey Norman trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam

Huyền thoại golf Grey Norman trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam

Huyền thoại golf Greg Norman chính thức là Đại sứ Du lịch Việt Nam

Huyền thoại golf Greg Norman chính thức là Đại sứ Du lịch Việt Nam

Huyền thoại golf Greg Norman được bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam

Huyền thoại golf Greg Norman được bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam

Huyền thoại Golf thế giới chính thức trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam

Huyền thoại Golf thế giới chính thức trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam