Malaysia cấm chiếu phim hoạt hình Abominable có 'đường lưỡi bò'

Malaysia cấm chiếu phim hoạt hình Abominable có 'đường lưỡi bò'

Malaysia cấm chiếu phim hoạt hình có 'đường lưỡi bò'

Malaysia cấm chiếu phim hoạt hình có 'đường lưỡi bò'

Kiểm duyệt điện ảnh: Bao giờ mới hết khóc - cười?

Kiểm duyệt điện ảnh: Bao giờ mới hết khóc - cười?

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Có lỗ hổng trong quy trình thẩm duyệt phim!

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Có lỗ hổng trong quy trình thẩm duyệt phim!

Cảnh giác với những chiêu trò hiện thực hóa yêu sách 'đường lưỡi bò'

Cảnh giác với những chiêu trò hiện thực hóa yêu sách 'đường lưỡi bò'

Sao Việt ngày 14/10: CGV nhận lỗi vì sơ suất phát hành phim cài cắm 'đường lưỡi bò'

Sao Việt ngày 14/10: CGV nhận lỗi vì sơ suất phát hành phim cài cắm 'đường lưỡi bò'

Lọt phim có 'đường lưỡi bò': Nghiêm trọng, hội đồng duyệt tắc trách

Lọt phim có 'đường lưỡi bò': Nghiêm trọng, hội đồng duyệt tắc trách

Xem xét trách nhiệm vụ việc phim hoạt hình có 'đường lưỡi bò'

Xem xét trách nhiệm vụ việc phim hoạt hình có 'đường lưỡi bò'

CGV nhận trách nhiệm phim đường lưỡi bò, lời xin lỗi muộn

CGV nhận trách nhiệm phim đường lưỡi bò, lời xin lỗi muộn