Cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử, game bắn cá

Cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử, game bắn cá

Triệt phá ổ cờ bạc trá hình bằng trò chơi điện tử

Triệt phá ổ cờ bạc trá hình bằng trò chơi điện tử

Vòi bạch tuộc nước ngoài điều hành các đường dây cờ bạc ở trong nước

Vòi bạch tuộc nước ngoài điều hành các đường dây cờ bạc ở trong nước

'Thế giới Casino giữa Sài Gòn': Cò cờ bạc lộng hành

'Thế giới Casino giữa Sài Gòn': Cò cờ bạc lộng hành

TP.HCM chỉ đạo 'khẩn' xử lý trò chơi điện tử trá hình

TP.HCM chỉ đạo 'khẩn' xử lý trò chơi điện tử trá hình

Hoạt động cờ bạc trá hình ngay trong trung tâm thương mại

Hoạt động cờ bạc trá hình ngay trong trung tâm thương mại

Ổ cờ bạc tinh vi trong trung tâm thương mại Aeon Mall

Ổ cờ bạc tinh vi trong trung tâm thương mại Aeon Mall

Phá ổ cờ bạc trá hình ở trung tâm thương mại Aeon Mall

Phá ổ cờ bạc trá hình ở trung tâm thương mại Aeon Mall

Hai nữ quái tham gia tổ chức đánh bạc trá hình bằng game bắn cá

Hai nữ quái tham gia tổ chức đánh bạc trá hình bằng game bắn cá

Phá ổ cờ bạc trong trung tâm thương mại Aeon Mall ở Sài Gòn

Phá ổ cờ bạc trong trung tâm thương mại Aeon Mall ở Sài Gòn

Triệt phá nhiều ổ cờ bạc ở TP.HCM

Triệt phá nhiều ổ cờ bạc ở TP.HCM

Cờ bạc trá hình bằng trò chơi điện tử ở trung tâm thương mại

Cờ bạc trá hình bằng trò chơi điện tử ở trung tâm thương mại

Phá ổ cờ bạc trá hình trong TTTM Aeon Mall

Phá ổ cờ bạc trá hình trong TTTM Aeon Mall

Triệt phá tụ điểm cờ bạc trá hình bằng game bắn cá

Triệt phá tụ điểm cờ bạc trá hình bằng game bắn cá

Triệt phá ổ cờ bạc trá hình trò chơi điện tử trong trung tâm thương mại

Triệt phá ổ cờ bạc trá hình trò chơi điện tử trong trung tâm thương mại