Nhiều thành tựu trong lĩnh vực y tế

Nhiều thành tựu trong lĩnh vực y tế

Nội soi thành công u xơ tuyến vú không để lại sẹo

Nội soi thành công u xơ tuyến vú không để lại sẹo

Gặp bác sĩ tạo thành công kỹ thuật nội soi u xơ tuyến vú không để lại sẹo 'Made in Việt Nam'

Gặp bác sĩ tạo thành công kỹ thuật nội soi u xơ tuyến vú không để lại sẹo 'Made in Việt Nam'

Phương pháp mới mổ u xơ tuyến vú mới không để lại sẹo

Phương pháp mới mổ u xơ tuyến vú mới không để lại sẹo

Nội soi thành công u xơ tuyến vú qua nách không để lại sẹo

Nội soi thành công u xơ tuyến vú qua nách không để lại sẹo

Bệnh viện Nội tiết Trung ương chuyển giao kỹ thuật và mổ thị phạm tại Bangladesh

Bệnh viện Nội tiết Trung ương chuyển giao kỹ thuật và mổ thị phạm tại Bangladesh

Bác sĩ nước ngoài đến Việt Nam học phẫu thuật nội soi tuyến giáp

Bác sĩ nước ngoài đến Việt Nam học phẫu thuật nội soi tuyến giáp

Chuyển giao kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp cho hơn 100 bác sĩ Bangladesh

Chuyển giao kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp cho hơn 100 bác sĩ Bangladesh

Bệnh viện Nội tiết Trung ương chuyển giao kỹ thuật và mổ thị phạm tại Bangladesh

Bệnh viện Nội tiết Trung ương chuyển giao kỹ thuật và mổ thị phạm tại Bangladesh

Việt Nam thực hiện phẫu thuật nội soi tuyến giáp 1 lỗ đầu tiên trên thế giới

Việt Nam thực hiện phẫu thuật nội soi tuyến giáp 1 lỗ đầu tiên trên thế giới

Lần đầu tiên trên thế giới: Việt Nam phẫu thuật nội soi một lỗ thành công !

Lần đầu tiên trên thế giới: Việt Nam phẫu thuật nội soi một lỗ thành công !

Việt Nam mổ thành công kỹ thuật mới thế giới chưa ai làm được

Việt Nam mổ thành công kỹ thuật mới thế giới chưa ai làm được

Nội soi u xơ tuyến vú giảm biến chứng, nhanh hồi phục

Nội soi u xơ tuyến vú giảm biến chứng, nhanh hồi phục

Tuyệt vời: Lần đầu tiên mổ nội soi u xơ tuyến vú không để lại sẹo

Tuyệt vời: Lần đầu tiên mổ nội soi u xơ tuyến vú không để lại sẹo