Ông Johnathan Hạnh Nguyễn rót hơn 6.800 tỷ đồng xây khu phi thuế quan tại Phú Quốc

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn rót hơn 6.800 tỷ đồng xây khu phi thuế quan tại Phú Quốc

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu liên Thái Bình Dương (IPPG) của ông Johnathan Hạnh Nguyễn sẽ đầu tư dự án khu...