Đánh cờ nhân phẩm Auto Chess

Đánh cờ nhân phẩm Auto Chess

DOTA Auto Chess mang nặng tính hên xui với những người mới chơi, do đó game còn được gọi là cờ nhân phẩm...