Cứu nạn thuyền viên người nước ngoài khu vực biển Hoàng Sa

Cứu nạn thuyền viên người nước ngoài khu vực biển Hoàng Sa

Một thuyền viên trên tàu MSC ESTHI, quốc tịch Panama trên đường hành trình từ Singapore đi Trung Quốc, khi...
Cứu nạn thuyền viên tàu nước ngoài bị tai biến trên biển

Cứu nạn thuyền viên tàu nước ngoài bị tai biến trên biển

Cấp cứu kịp thời thuyền viên tàu nước ngoài bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa

Cấp cứu kịp thời thuyền viên tàu nước ngoài bị tai biến trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị bệnh nặng trên khu vực vùng biển Hoàng Sa

Cứu thuyền viên người nước ngoài bị bệnh nặng trên khu vực vùng biển Hoàng Sa

Cứu nạn thuyền viên tàu Panama gặp nạn ở Hoàng Sa

Cứu nạn thuyền viên tàu Panama gặp nạn ở Hoàng Sa

Vượt sóng lớn cứu thủy thủ nước ngoài nguy kịch ở Hoàng Sa

Vượt sóng lớn cứu thủy thủ nước ngoài nguy kịch ở Hoàng Sa

Cứu nạn thuyền viên người nước ngoài trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu nạn thuyền viên người nước ngoài trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu nạn máy trưởng người nước ngoài trên vùng biển Hoàng Sa, Việt Nam

Cứu nạn máy trưởng người nước ngoài trên vùng biển Hoàng Sa, Việt Nam

Khẩn cấp cứu 1 người nước ngoài nguy kịch ở vùng biển Hoàng Sa

Khẩn cấp cứu 1 người nước ngoài nguy kịch ở vùng biển Hoàng Sa

Đà Nẵng: Cứu kịp thời thuyền viên nước ngoài tai biến trên biển Hoàng Sa

Đà Nẵng: Cứu kịp thời thuyền viên nước ngoài tai biến trên biển Hoàng Sa

Cứu thuyền viên nước ngoài và ngư dân gặp nạn trên biển

Cứu thuyền viên nước ngoài và ngư dân gặp nạn trên biển