Tiếng nói nặng ký nhất ở Mỹ lúc này, dám phản bác TT Trump là ai?

Tiếng nói nặng ký nhất ở Mỹ lúc này, dám phản bác TT Trump là ai?

Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm và là bộ mặt của cuộc chiến ứng phó với dịch bệnh...