Đưa tay vào miệng cá sấu, người đàn ông gặp kết kinh hoàng

Đưa tay vào miệng cá sấu, người đàn ông gặp kết kinh hoàng

Đưa tay vào miệng cá sấu, người đàn ông gặp kết kinh hoàng

Đưa tay vào miệng cá sấu, người đàn ông gặp kết kinh hoàng

Thọc tay sâu vào họng cá sấu, huấn luyện viên bị cắn đến chảy máu

Thọc tay sâu vào họng cá sấu, huấn luyện viên bị cắn đến chảy máu

Huấn luyện viên suýt bị cá sấu cắn cụt tay vẫn hẹn ngày quay về sàn diễn

Huấn luyện viên suýt bị cá sấu cắn cụt tay vẫn hẹn ngày quay về sàn diễn

Thọc tay sâu vào họng cá sấu, huấn luyện viên bất ngờ bị cắn đến chảy máu

Thọc tay sâu vào họng cá sấu, huấn luyện viên bất ngờ bị cắn đến chảy máu

Thọc tay vào họng cá sấu, lãnh cú đớp, lắc kinh hoàng

Thọc tay vào họng cá sấu, lãnh cú đớp, lắc kinh hoàng

Kinh hoàng khoảnh khắc cá sấu 'đớp ngọt' cánh tay người huấn luyện

Kinh hoàng khoảnh khắc cá sấu 'đớp ngọt' cánh tay người huấn luyện