Đồng xu không mua nổi mớ rau bất ngờ lại có giá gần 5 tỷ đồng

Đồng xu không mua nổi mớ rau bất ngờ lại có giá gần 5 tỷ đồng

Theo lẽ thường, các đồng xu có giá trị 1 cent (230 đồng) không thể mua được bất cứ thứ gì, nhưng đối với...