Đại diện nhóm 'bầu' Kiên không vào được Hội đồng quản trị ACB

Đại diện nhóm 'bầu' Kiên không vào được Hội đồng quản trị ACB

Ứng viên liên quan đến nhóm cổ đông bầu Kiên bị gạt tên khỏi HĐQT ACB

Ứng viên liên quan đến nhóm cổ đông bầu Kiên bị gạt tên khỏi HĐQT ACB

NHNN không chấp thuận ứng viên lãnh đạo ACB do nhóm cổ đông liên quan bầu Kiên đề cử

NHNN không chấp thuận ứng viên lãnh đạo ACB do nhóm cổ đông liên quan bầu Kiên đề cử

Ghế 'nóng' ngân hàng sôi động trong mùa đại hội

Ghế 'nóng' ngân hàng sôi động trong mùa đại hội

Sáng lập viên Ngân hàng Á Châu Trần Mộng Hùng rút khỏi HĐQT

Sáng lập viên Ngân hàng Á Châu Trần Mộng Hùng rút khỏi HĐQT

Vợ chồng ông Trần Mộng Hùng rời HĐQT ngân hàng ACB

Vợ chồng ông Trần Mộng Hùng rời HĐQT ngân hàng ACB

Ông Trần Mộng Hùng sẽ rút khỏi ngân hàng ACB sau 25 năm gắn bó

Ông Trần Mộng Hùng sẽ rút khỏi ngân hàng ACB sau 25 năm gắn bó