Tàu khu trục của hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu khu trục của hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Trong 4 ngày ở Đà Nẵng, hải quân Việt Nam và Hàn Quốc sẽ huấn luyện chung, chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an...