Bobby Joe Long – Tên sát thủ kỳ lạ

Bobby Joe Long – Tên sát thủ kỳ lạ

Một trong những vấn đề gây tranh cãi tại Mỹ hồi tháng 5 năm nay là việc Thống đốc Florida bác bỏ thỉnh cầu...