Khi kinh tế tư nhân không chịu lớn!

Khi kinh tế tư nhân không chịu lớn!

Chỉ khi được đảm bảo về pháp lý, các doanh nhân mới thực sự dám bước ra ánh sáng và khai mở hết các năng...