Chấn chỉnh những bất cập tại các lễ hội, di tích

Chấn chỉnh những bất cập tại các lễ hội, di tích

Nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ thức ăn trong mùa lễ hội

Nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ thức ăn trong mùa lễ hội

Thực phẩm bẩn vẫn 'rình rập' mùa lễ hội

Thực phẩm bẩn vẫn 'rình rập' mùa lễ hội

Hà Nội: Phát hiện nhiều nhà hàng ở Phủ Tây Hồ, Chùa Hương rửa bát chưa sạch

Hà Nội: Phát hiện nhiều nhà hàng ở Phủ Tây Hồ, Chùa Hương rửa bát chưa sạch

An toàn, vệ sinh thực phẩm tại các lễ hội: Vẫn nhiều nỗi lo

An toàn, vệ sinh thực phẩm tại các lễ hội: Vẫn nhiều nỗi lo

Lễ hội chùa Hương: Nhiều nhà hàng vi phạm an toàn thực phẩm

Lễ hội chùa Hương: Nhiều nhà hàng vi phạm an toàn thực phẩm

Xử phạt nhiều nhà hàng ở lễ hội Hà Nội vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Xử phạt nhiều nhà hàng ở lễ hội Hà Nội vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Xử phạt nhiều nhà hàng ở chùa Hương vi phạm an toàn thực phẩm

Xử phạt nhiều nhà hàng ở chùa Hương vi phạm an toàn thực phẩm

Nhiều nhà hàng ở chùa Hương vi phạm an toàn thực phẩm

Nhiều nhà hàng ở chùa Hương vi phạm an toàn thực phẩm

Phát hiện nhà hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại lễ hội chùa Hương

Phát hiện nhà hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại lễ hội chùa Hương

Ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm mùa lễ hội

Ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm mùa lễ hội