Bộ VHTTDL lấy ý kiến về 380 hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT: Các hội đồng chuyên ngành đã bỏ phiếu khách quan với từng trường hợp

Bộ VHTTDL lấy ý kiến về 380 hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT: Các hội đồng chuyên ngành đã bỏ phiếu khách quan với từng trường hợp

'Chí Phèo' Bùi Cường, 'Lương Bổng' Trung Anh vượt qua vòng hồ sơ cấp Bộ trong đợt phong tặng NSND

'Chí Phèo' Bùi Cường, 'Lương Bổng' Trung Anh vượt qua vòng hồ sơ cấp Bộ trong đợt phong tặng NSND

Minh Hằng, Trung Anh được xét tặng danh hiệu NSND

Minh Hằng, Trung Anh được xét tặng danh hiệu NSND

131 nghệ sĩ được đề nghị xét tặng Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

131 nghệ sĩ được đề nghị xét tặng Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

131 nghệ sĩ được đề nghị xét tặng nghệ sĩ nhân dân, ưu tú

131 nghệ sĩ được đề nghị xét tặng nghệ sĩ nhân dân, ưu tú

'Chí Phèo', 'Lương Bổng'… được xét tặng danh hiệu NSND

'Chí Phèo', 'Lương Bổng'… được xét tặng danh hiệu NSND