Nga thử nghiệm xe bọc thép mới dành cho các lực lượng đặc biệt

Nga thử nghiệm xe bọc thép mới dành cho các lực lượng đặc biệt

Các kỹ sư Nga thuộc Công ty Công nghiệp quân sự (VPK) vừa thử loại xe bọc thép mới VPK-Ural được thiết kế...