Hàng chục triệu phú xin tăng thuế giúp hỗ trợ dịch COVID-19

Hàng chục triệu phú xin tăng thuế giúp hỗ trợ dịch COVID-19

Hàng chục triệu phú Mỹ và 6 quốc gia khác đã nộp đơn yêu cầu chính phủ của họ: 'Hãy đánh thuế chúng tôi!'.