Nhìn HAGL, các shark liệu có sai khi từ chối đầu tư vào eSports?

Nhìn HAGL, các shark liệu có sai khi từ chối đầu tư vào eSports?

Trong tập 3 của chương trình Shark Tank, đại diện của Divine Corp đã xuất hiện để gọi vốn đầu tư vào...