4 bộ phim nữ quyền đáng xem nhất ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

4 bộ phim nữ quyền đáng xem nhất ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Nền điện ảnh châu Âu và châu Á đều có những tác phẩm đã trở thành 'bom tấn' khi khắc họa được hình ảnh...