Nghiên cứu ứng dụng áp đảo trong 10 sự kiện KHCN nổi bật năm 2018

Nghiên cứu ứng dụng áp đảo trong 10 sự kiện KHCN nổi bật năm 2018

Công bố 10 sự kiện khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2018

Công bố 10 sự kiện khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2018

Ra mắt bộ sách 'Trò chuyện khoa học 4.0' dành cho lứa tuổi 9+

Ra mắt bộ sách 'Trò chuyện khoa học 4.0' dành cho lứa tuổi 9+

Giáo sư Đàm Thanh Sơn - Niềm cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Đàm Thanh Sơn - Niềm cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Vật lý hàng đầu thế giới Đàm Thanh Sơn

Giáo sư Vật lý hàng đầu thế giới Đàm Thanh Sơn

GS Đàm Thanh Sơn nhận Giải thưởng Dirac 2018: Con đường khoa học hướng đến cội nguồn

GS Đàm Thanh Sơn nhận Giải thưởng Dirac 2018: Con đường khoa học hướng đến cội nguồn

Giáo sư Đàm Thanh Sơn được trao huy chương Vật lý Dirac 2018

Giáo sư Đàm Thanh Sơn được trao huy chương Vật lý Dirac 2018

Giáo sư Đàm Thanh Sơn được trao huy chương Vật lý Dirac 2018

Giáo sư Đàm Thanh Sơn được trao huy chương Vật lý Dirac 2018

Giáo sư Việt Nam giành Huy chương Vật lý quốc tế Dirac 2018

Giáo sư Việt Nam giành Huy chương Vật lý quốc tế Dirac 2018

GS Đàm Thanh Sơn được trao Huy chương Dirac

GS Đàm Thanh Sơn được trao Huy chương Dirac

Giáo sư Đàm Thanh Sơn giành huy chương vật lý quốc tế Dirac

Giáo sư Đàm Thanh Sơn giành huy chương vật lý quốc tế Dirac