Giáo sư Đàm Thanh Sơn - Niềm cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Đàm Thanh Sơn - Niềm cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Vật lý hàng đầu thế giới Đàm Thanh Sơn

Giáo sư Vật lý hàng đầu thế giới Đàm Thanh Sơn

GS Đàm Thanh Sơn nhận Giải thưởng Dirac 2018: Con đường khoa học hướng đến cội nguồn

GS Đàm Thanh Sơn nhận Giải thưởng Dirac 2018: Con đường khoa học hướng đến cội nguồn

Giáo sư Đàm Thanh Sơn được trao huy chương Vật lý Dirac 2018

Giáo sư Đàm Thanh Sơn được trao huy chương Vật lý Dirac 2018

Giáo sư Đàm Thanh Sơn được trao huy chương Vật lý Dirac 2018

Giáo sư Đàm Thanh Sơn được trao huy chương Vật lý Dirac 2018

Giáo sư Việt Nam giành Huy chương Vật lý quốc tế Dirac 2018

Giáo sư Việt Nam giành Huy chương Vật lý quốc tế Dirac 2018

GS Đàm Thanh Sơn được trao Huy chương Dirac

GS Đàm Thanh Sơn được trao Huy chương Dirac

Giáo sư Đàm Thanh Sơn giành huy chương vật lý quốc tế Dirac

Giáo sư Đàm Thanh Sơn giành huy chương vật lý quốc tế Dirac