Xả đập thủy điện, trăm hecta hoa màu ngập chìm: 'Bình thường'

Xả đập thủy điện, trăm hecta hoa màu ngập chìm: 'Bình thường'

Trong thời gian hồ thủy điện xả đập đã khiến 6 người dân bị mắc kẹt, cơ quan chức năng phải dùng ca nô cứu...