Tâm thư lạ dân ủng hộ dự án chắn biển: Lắc đầu

Tâm thư lạ dân ủng hộ dự án chắn biển: Lắc đầu

Giữ lại các di tích cổ trong khu du lịch sinh thái biển Nam Ô

Giữ lại các di tích cổ trong khu du lịch sinh thái biển Nam Ô

Giữ lấy di tích ở làng biển Nam Ô

Giữ lấy di tích ở làng biển Nam Ô

Resort 3.000 tỷ bịt đường làng biển, mẹ chồng Thu Thảo bay gấp ra Đà Nẵng

Resort 3.000 tỷ bịt đường làng biển, mẹ chồng Thu Thảo bay gấp ra Đà Nẵng

Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Đà Nẵng: Đề nghị giữ lại các di tích ở làng Nam Ô

Dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Đà Nẵng: Đề nghị giữ lại các di tích ở làng Nam Ô

Tập đoàn Trung Thủy làm việc với chính quyền Đà Nẵng vụ Nam Ô

Tập đoàn Trung Thủy làm việc với chính quyền Đà Nẵng vụ Nam Ô

Quận ủy Liên Chiểu đề nghị quy hoạch và giữ các di tích ở Nam Ô

Quận ủy Liên Chiểu đề nghị quy hoạch và giữ các di tích ở Nam Ô

Doanh nghiệp bít lối đi, người dân ở Đà Nẵng hết đường ra biển

Doanh nghiệp bít lối đi, người dân ở Đà Nẵng hết đường ra biển