Tự chủ, đổi mới giáo dục để đại học là nơi sáng tạo ra tri thức

Tự chủ, đổi mới giáo dục để đại học là nơi sáng tạo ra tri thức

Giải bài toán về tự chủ đại học

Giải bài toán về tự chủ đại học

Giáo dục đại học Việt Nam thứ hạng thấp, sinh viên thiếu kỹ năng

Giáo dục đại học Việt Nam thứ hạng thấp, sinh viên thiếu kỹ năng

Các trường ĐH nên mạnh dạn xin tự chủ để nâng cao chất lượng và thứ hạng

Các trường ĐH nên mạnh dạn xin tự chủ để nâng cao chất lượng và thứ hạng

Đầu tư cho đại học quá thấp

Đầu tư cho đại học quá thấp

Đổi mới giáo dục đại học: Phục vụ sự nghiệp đổi mới và hội nhập

Đổi mới giáo dục đại học: Phục vụ sự nghiệp đổi mới và hội nhập

Giáo dục đại học là nơi chịu trách nhiệm cuối cùng của hệ thống giáo dục

Giáo dục đại học là nơi chịu trách nhiệm cuối cùng của hệ thống giáo dục

'Giáo dục đại học Việt Nam có thể thuộc nhóm 80/196 của thế giới'

'Giáo dục đại học Việt Nam có thể thuộc nhóm 80/196 của thế giới'

Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế

Giáo dục đại học - Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế

'Giáo dục đại học Việt Nam có thể thuộc nhóm 80/196 của thế giới'

'Giáo dục đại học Việt Nam có thể thuộc nhóm 80/196 của thế giới'

Vị trí thứ hạng giáo dục Đại học Việt Nam so với thế giới

Vị trí thứ hạng giáo dục Đại học Việt Nam so với thế giới

Vị trí thứ hạng giáo dục Đại học Việt Nam so với thế giới

Vị trí thứ hạng giáo dục Đại học Việt Nam so với thế giới

Đại học Việt Nam cần tự chủ cao hơn

Đại học Việt Nam cần tự chủ cao hơn

Việt Nam 'mất hút' trong các bảng xếp hạng quốc gia về giáo dục đại học

Việt Nam 'mất hút' trong các bảng xếp hạng quốc gia về giáo dục đại học

Sửa đổi Luật Giáo dục đại học hướng tới tương lai nhiều hơn

Sửa đổi Luật Giáo dục đại học hướng tới tương lai nhiều hơn

Chuyên gia thế giới góp ý dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục đại học

Chuyên gia thế giới góp ý dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục đại học