Trung Quốc mở rộng đầu tư tại thung lũng Sillicon

Trung Quốc mở rộng đầu tư tại thung lũng Sillicon

Những công ty Internet hàng đầu Trung Quốc như Alibaba, Tencent, Baidu đang mở rộng hoạt động tại Thung...