Diễn biến dịch virus corona: Các nhà khoa học chạy đua phát triển vắc-xin, số người chết vượt quá 900

Diễn biến dịch virus corona: Các nhà khoa học chạy đua phát triển vắc-xin, số người chết vượt quá 900

Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy loại virus corona này đã ảnh hưởng đến ít nhất 28 quốc gia,...