Phim ngắn của đạo diễn Nguyễn Quang Tâm tham gia LHP Quốc tế CIMF2020

Phim ngắn của đạo diễn Nguyễn Quang Tâm tham gia LHP Quốc tế CIMF2020

Bộ phim hầu như không có lời thoại, những khung hình được quay mộc mạc, chân thật tại vùng núi đồi của Đà Lạt.