Bên trong quỹ tỷ USD của Bill Gates

Bên trong quỹ tỷ USD của Bill Gates

Theo đánh giá của giới quan sát, hợp tác giữa quỹ Gates với những công ty có lợi nhuận đã tạo ra nhiều hỗn...