Thuốc Diacerhein 50mg là thuốc gì, uống nhầm thì phải làm sao, có nguy hiểm không?

Thuốc Diacerhein 50mg là thuốc gì, uống nhầm thì phải làm sao, có nguy hiểm không?

Chơi trò đóng giả bác sĩ, hai trẻ 4 tuổi suýt chết vì uống nhầm thuốc

Chơi trò đóng giả bác sĩ, hai trẻ 4 tuổi suýt chết vì uống nhầm thuốc

Chơi trò đóng giả bác sĩ - bệnh nhân, hai cháu bé 4 tuổi phải cấp cứu

Chơi trò đóng giả bác sĩ - bệnh nhân, hai cháu bé 4 tuổi phải cấp cứu

Hai bé trai 4 tuổi suýt chết vì chơi trò đóng giả bác sĩ

Hai bé trai 4 tuổi suýt chết vì chơi trò đóng giả bác sĩ

Hai bé 4 tuổi bị sốc thuốc do chơi trò đóng giả bác sỹ-bệnh nhân

Hai bé 4 tuổi bị sốc thuốc do chơi trò đóng giả bác sỹ-bệnh nhân

2 bé trai nhập viện vì uống nhầm thuốc khi chơi trò đóng giả bác sĩ

2 bé trai nhập viện vì uống nhầm thuốc khi chơi trò đóng giả bác sĩ

Hai bé suýt chết do ngộ độc thuốc khi chơi trò bác sĩ - bệnh nhân

Hai bé suýt chết do ngộ độc thuốc khi chơi trò bác sĩ - bệnh nhân

2 bé trai nhập viện cấp cứu suýt chết vì chơi trò đóng giả bác sĩ

2 bé trai nhập viện cấp cứu suýt chết vì chơi trò đóng giả bác sĩ

Chơi trò đóng giả bác sĩ - bệnh nhân, hai bé trai suýt chết

Chơi trò đóng giả bác sĩ - bệnh nhân, hai bé trai suýt chết