Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

Xem Thủ tướng Ấn Độ cùng 50.000 người tập Yoga

Xem Thủ tướng Ấn Độ cùng 50.000 người tập Yoga

Hơn 780 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê

Hơn 780 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri tại Hà Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri tại Hà Nam

Đòn bẩy cho các chính sách về công nghiệp văn hóa

Đòn bẩy cho các chính sách về công nghiệp văn hóa

Đồng ý xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm trình UNESCO

Người con Buôn cổ M.Liêng gìn giữ văn hóa dân tộc

Người con Buôn cổ M.Liêng gìn giữ văn hóa dân tộc

Tôn vinh nghệ thuật Bài chòi là di sản văn hóa nhân loại

Tôn vinh nghệ thuật Bài chòi là di sản văn hóa nhân loại

Đà Nẵng bảo tồn nghệ thuật bài chòi gắn với du lịch

Đà Nẵng bảo tồn nghệ thuật bài chòi gắn với du lịch

Mở rộng trách nhiệm

Đà Nẵng: Tổ chức vinh danh nghệ thuật bài chòi

Đà Nẵng tổ chức tôn vinh nghệ thuật bài chòi

Đà Nẵng tổ chức tôn vinh nghệ thuật bài chòi

Tôn vinh nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam

Tôn vinh nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam

Đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Đón bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Đà Nẵng: Tôn vinh nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam

Đà Nẵng: Tôn vinh nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam

Lễ hội đền Chiêu Trưng - linh thiêng và rực rỡ!

Lễ hội đền Chiêu Trưng - linh thiêng và rực rỡ!

Tôn vinh Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam

Tôn vinh Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam

Đà Nẵng đón bằng công nhận bài chòi là di sản của nhân loại

Đà Nẵng đón bằng công nhận bài chòi là di sản của nhân loại

Độc đáo lễ hội vùng cửa biển Hà Tĩnh

Độc đáo lễ hội vùng cửa biển Hà Tĩnh

Đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa Lễ hội Đền Chiêu Trưng

'Báu vật nhân văn sống' của bài chòi miền Trung

'Báu vật nhân văn sống' của bài chòi miền Trung

Đà Nẵng: Tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam

Đà Nẵng: Tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam

Long trọng tổ chức đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ hội đền Chiêu Trưng'

Long trọng tổ chức đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ hội đền Chiêu Trưng'

Hà Tĩnh: Đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia 'Lễ hội Đền Chiêu Trưng'

Hà Tĩnh: Đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia 'Lễ hội Đền Chiêu Trưng'

Bài chòi ghi danh là 'Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại'

Bài chòi ghi danh là 'Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại'

Đón bằng Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Đón bằng Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Đà Nẵng: Tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi - Di sản Văn hóa phi vật thể nhân loại

Đà Nẵng: Tôn vinh Nghệ thuật Bài chòi - Di sản Văn hóa phi vật thể nhân loại

Đà Nẵng tôn vinh Nghệ thuật Bài Chòi

Đà Nẵng tôn vinh Nghệ thuật Bài Chòi

Cử hành Lễ tế giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi - lần thứ 572

Cử hành Lễ tế giỗ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi - lần thứ 572

Rước thuyền Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Rước thuyền Bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Tôn vinh nét đẹp văn hóa Lễ hội Đền Chiêu Trung

Tôn vinh nét đẹp văn hóa Lễ hội Đền Chiêu Trung

Trang nghiêm rước bằng Di sản Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Trang nghiêm rước bằng Di sản Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Hà Tĩnh đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Hà Tĩnh đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Đón bằng Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Chiêu Trưng

Đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ hội đền Chiêu Trưng'

Đón Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 'Lễ hội đền Chiêu Trưng'

Vì mưu sinh, nhiều nghệ nhân ca trù 'dứt áo' ra đi...

Vì mưu sinh, nhiều nghệ nhân ca trù 'dứt áo' ra đi...

Triển khai Chương trình hành động bảo vệ Nghệ thuật Bài Chòi

Triển khai Chương trình hành động bảo vệ Nghệ thuật Bài Chòi

Điểu chỉnh giờ phát sóng chương trình đặc biệt quảng bá Hà Nội trên CNN

Điểu chỉnh giờ phát sóng chương trình đặc biệt quảng bá Hà Nội trên CNN