Cửu Đỉnh Huế được đề xuất công nhận Di sản tư liệu thế giới

Cửu Đỉnh Huế được đề xuất công nhận Di sản tư liệu thế giới

Trung tâm Di tích cố đô Huế cho biết đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch xem xét cho ý...
Bảo vật quốc gia Cửu Đỉnh Huế xứng đáng là Di sản tư liệu thế giới

Bảo vật quốc gia Cửu Đỉnh Huế xứng đáng là Di sản tư liệu thế giới

Cửu đỉnh trong hoàng cung Huế là di sản tư liệu thế giới

Cửu đỉnh trong hoàng cung Huế là di sản tư liệu thế giới

Cửu đỉnh Huế 'trên đường' vào di sản tư liệu thế giới

Cửu đỉnh Huế 'trên đường' vào di sản tư liệu thế giới

Đề nghị công nhận Cửu đỉnh là Di sản tư liệu thế giới dựa trên tiêu chí nào?

Đề nghị công nhận Cửu đỉnh là Di sản tư liệu thế giới dựa trên tiêu chí nào?

Lập hồ sơ Bảo vật quốc gia Cửu đỉnh để trình UNESCO

Lập hồ sơ Bảo vật quốc gia Cửu đỉnh để trình UNESCO

Xây dựng hồ sơ đề xuất bảo vật quốc gia Cửu đỉnh là di sản tư liệu thế giới

Cửu đỉnh trong hành trình Di sản tư liệu thế giới

Cửu đỉnh trong hành trình Di sản tư liệu thế giới

Xây dựng hồ sơ di sản tư liệu thế giới cho bảo vật quốc gia Cửu đỉnh

Xây dựng hồ sơ di sản tư liệu thế giới cho bảo vật quốc gia Cửu đỉnh

Xây dựng hồ sơ di sản tư liệu cho bảo vật quốc gia Cửu đỉnh

Xây dựng hồ sơ di sản tư liệu cho bảo vật quốc gia Cửu đỉnh

Hoàn thành hồ sơ di sản tư liệu bảo vật quốc gia Cửu đỉnh

Hoàn thành hồ sơ di sản tư liệu bảo vật quốc gia Cửu đỉnh

Làm hồ sơ bảo vật 'Cửu đỉnh' là di sản tư liệu thế giới

Làm hồ sơ bảo vật 'Cửu đỉnh' là di sản tư liệu thế giới

Hoàn thành hồ sơ di sản tư liệu thế giới cho bảo vật quốc gia Cửu đỉnh

Hoàn thành hồ sơ di sản tư liệu thế giới cho bảo vật quốc gia Cửu đỉnh

Hoàn thành hồ sơ di sản tư liệu thế giới cho bảo vật quốc gia Cửu đỉnh

Hoàn thành hồ sơ di sản tư liệu thế giới cho bảo vật quốc gia Cửu đỉnh

Xuất bản ấn phẩm 'Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế'

Xuất bản ấn phẩm 'Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế'

Giới thiệu gần 1.500 bài thơ trên các kiến trúc Cung đình Huế

Giới thiệu gần 1.500 bài thơ trên các kiến trúc Cung đình Huế

Triển lãm Cung đình đón Tết

Triển lãm Cung đình đón Tết

Cung đình đón Tết như thế nào?

Cung đình đón Tết như thế nào?

Triển lãm 80 tài liệu lưu trữ 'Cung đình đón Tết'

Triển lãm 80 tài liệu lưu trữ 'Cung đình đón Tết'

Trưng bày 80 tài liệu về Tết Nguyên đán trong cung đình

Trưng bày 80 tài liệu về Tết Nguyên đán trong cung đình

Tìm hiểu về Tết cung đình qua triển lãm ''Cung đình đón Tết''

Tìm hiểu về Tết cung đình qua triển lãm ''Cung đình đón Tết''

Tiếp nhận mộc bản quý ghi chép về đại thi hào Nguyễn Du

Tiếp nhận mộc bản quý ghi chép về đại thi hào Nguyễn Du

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành lưu trữ Việt Nam

Kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

Kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành lưu trữ Việt Nam

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành lưu trữ Việt Nam

Trưng bày 'Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong tài liệu lưu trữ'

Trưng bày 'Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong tài liệu lưu trữ'

Trưng bày Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong tài liệu lưu trữ

Trưng bày Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong tài liệu lưu trữ

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành lưu trữ Việt Nam

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành lưu trữ Việt Nam

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

Đẩy mạnh xây dựng lưu trữ số của ngành lưu trữ Việt Nam

Đẩy mạnh xây dựng lưu trữ số của ngành lưu trữ Việt Nam

Khai trương website Triển lãm 'Vì Hạnh phúc của Mỗi người'

Khai trương website Triển lãm 'Vì Hạnh phúc của Mỗi người'

Lần đầu tiên triển lãm thành tựu về quyền con người của Việt Nam theo hình thức trực tuyến

Lần đầu tiên triển lãm thành tựu về quyền con người của Việt Nam theo hình thức trực tuyến

Khai trương website triển lãm 'Vì hạnh phúc của mỗi người'

Khai trương website triển lãm 'Vì hạnh phúc của mỗi người'

Triển lãm về 24 di sản thế giới của Việt Nam

Triển lãm về 24 di sản thế giới của Việt Nam

Phú Quốc: Triển lãm 160 bức ảnh chụp 24 di sản thế giới của Việt Nam

Phú Quốc: Triển lãm 160 bức ảnh chụp 24 di sản thế giới của Việt Nam

Trưng bày 68 Mộc bản quý hiếm và 100 bức ảnh về Nghệ An

Trưng bày 68 Mộc bản quý hiếm và 100 bức ảnh về Nghệ An

Hé lộ nhiều sử liệu quí về Nghệ An trong Mộc bản triều Nguyễn

Hé lộ nhiều sử liệu quí về Nghệ An trong Mộc bản triều Nguyễn

Chi tiết các chương trình kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An

Chi tiết các chương trình kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An

Mộc bản triều Nguyễn đến với học sinh 10X bằng công nghệ VR 360

Mộc bản triều Nguyễn đến với học sinh 10X bằng công nghệ VR 360

'Kéo' sử Việt đến gần người trẻ

'Kéo' sử Việt đến gần người trẻ

Mang di sản đến trường học

Mang di sản đến trường học

Đưa sử Việt đến với học sinh

Đưa sử Việt đến với học sinh

Rà soát các nội dung kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An

Rà soát các nội dung kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An

Phát huy nguồn lực văn hóa

Ngôi chùa thiêng miền Tây lưu giữ hơn 100 mộc bản cổ

Ngôi chùa thiêng miền Tây lưu giữ hơn 100 mộc bản cổ