Tự ý vận động 'hỗ trợ' cho đội bóng đá, Phó chủ tịch phường phải giải trình

Tự ý vận động 'hỗ trợ' cho đội bóng đá, Phó chủ tịch phường phải giải trình

Ký ẩu, một Phó chủ tịch xã ở Cà Mau bị kỷ luật

Ký ẩu, một Phó chủ tịch xã ở Cà Mau bị kỷ luật

Phó Chủ tịch xã ở Cà Mau bị kỷ luật vì xác nhận tình trạng nhà đất không đúng

Phó Chủ tịch xã ở Cà Mau bị kỷ luật vì xác nhận tình trạng nhà đất không đúng

Đề nghị thanh tra vụ 'nhận 5 triệu đồng không khách quan'

Đề nghị thanh tra vụ 'nhận 5 triệu đồng không khách quan'

Đề nghị Thanh tra làm rõ vụ Phó Chủ tịch phường 'vận động' tiền dân

Đề nghị Thanh tra làm rõ vụ Phó Chủ tịch phường 'vận động' tiền dân

Đề xuất chuyển vụ Phó Chủ tịch phường vận động dân ủng hộ tiền đội bóng sang thanh tra

Đề xuất chuyển vụ Phó Chủ tịch phường vận động dân ủng hộ tiền đội bóng sang thanh tra

Khiển trách Phó Chủ tịch phường gợi ý dân 'ủng hộ tiền' đội bóng

Khiển trách Phó Chủ tịch phường gợi ý dân 'ủng hộ tiền' đội bóng

Phó chủ tịch phường 'gợi ý dân ủng hộ tiền khi xác nhận đơn' bị khiển trách

Phó chủ tịch phường 'gợi ý dân ủng hộ tiền khi xác nhận đơn' bị khiển trách

Phó Chủ tịch phường nhận tiền của người dân khi nhờ ký xác nhận đơn

Phó Chủ tịch phường nhận tiền của người dân khi nhờ ký xác nhận đơn

Bị đề nghị kỷ luật vì nhận tiền 'không khách quan'

Bị đề nghị kỷ luật vì nhận tiền 'không khách quan'