Tuyên y án 15 bị cáo gây rối trật tự ở Đồng Nai

Tuyên y án 15 bị cáo gây rối trật tự ở Đồng Nai

Y án sơ thẩm đối với 15 bị cáo gây rối trật tự công cộng tại Đồng Nai

Y án sơ thẩm đối với 15 bị cáo gây rối trật tự công cộng tại Đồng Nai

Bác toàn bộ kháng cáo của 15 bị cáo vụ gây rối ở Đồng Nai

Bác toàn bộ kháng cáo của 15 bị cáo vụ gây rối ở Đồng Nai

Án phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo gây rối trật tự nơi công cộng

Án phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo gây rối trật tự nơi công cộng

Xét xử 20 đối tượng gây rối ở TP.Biên Hòa

Xét xử 20 đối tượng gây rối ở TP.Biên Hòa

20 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Đồng Nai hầu tòa

20 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Đồng Nai hầu tòa

Xét xử 20 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng tại Biên Hòa

Xét xử 20 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng tại Biên Hòa