Bạn trẻ với văn hóa dân gian

Bạn trẻ với văn hóa dân gian

Công chúng Sài thành hào hứng đi nghe hò - lý phương Nam

Công chúng Sài thành hào hứng đi nghe hò - lý phương Nam

Diễn xướng Nam bộ kể chuyện hò - lý phương Nam

Diễn xướng Nam bộ kể chuyện hò - lý phương Nam

Có những người trẻ không quay lưng với văn hóa truyền thống

Có những người trẻ không quay lưng với văn hóa truyền thống

Không quay lưng với văn hóa truyền thống

Không quay lưng với văn hóa truyền thống

Mặc áo dài, đi chợ quê, tìm hiểu về hát xướng Nam Bộ giữa lòng Sài Gòn

Mặc áo dài, đi chợ quê, tìm hiểu về hát xướng Nam Bộ giữa lòng Sài Gòn

Khơi gợi văn hóa cùng 'Diễn xướng Nam bộ'

Khơi gợi văn hóa cùng 'Diễn xướng Nam bộ'

Khảy nhịp tang tình, ru lại câu hò 400 năm

Khảy nhịp tang tình, ru lại câu hò 400 năm