Nên có cách tiếp cận khác về PPP

Nên có cách tiếp cận khác về PPP

Thủ tướng Chính phủ: Cơ hội hợp tác luôn rộng mở

Thủ tướng Chính phủ: Cơ hội hợp tác luôn rộng mở

Phải đưa vấn đề của DN lên trang đầu sổ tay điều hành của lãnh đạo

Phải đưa vấn đề của DN lên trang đầu sổ tay điều hành của lãnh đạo

Thủ tướng: Phải đưa vấn đề của doanh nghiệp lên trang đầu trong quyển sổ tay điều hành

Thủ tướng: Phải đưa vấn đề của doanh nghiệp lên trang đầu trong quyển sổ tay điều hành

Chính phủ tiếp tục tăng tốc cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Chính phủ tiếp tục tăng tốc cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Diễn đàn VBF: Nỗ lực cải cách vẫn cần phải được gia tốc mạnh mẽ

Diễn đàn VBF: Nỗ lực cải cách vẫn cần phải được gia tốc mạnh mẽ

Thủ tướng Chính phủ: Đưa quan tâm của doanh nghiệp vào chương trình nghị sự của ngành, địa phương

Thủ tướng Chính phủ: Đưa quan tâm của doanh nghiệp vào chương trình nghị sự của ngành, địa phương

Thủ tướng: Đưa các vấn đề của doanh nghiệp lên trang đầu sổ tay điều hành

Thủ tướng: Đưa các vấn đề của doanh nghiệp lên trang đầu sổ tay điều hành

Kiến nghị để nhà đầu tư giao dịch chứng khoán cả khi chưa có tiền

Kiến nghị để nhà đầu tư giao dịch chứng khoán cả khi chưa có tiền

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và sẵn sàng đối thoại cởi mở với các nhà đầu tư

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và sẵn sàng đối thoại cởi mở với các nhà đầu tư

Nhiều cơ hội lẫn áp lực cạnh tranh lớn cho Việt Nam với FTA thế hệ mới

Nhiều cơ hội lẫn áp lực cạnh tranh lớn cho Việt Nam với FTA thế hệ mới

Thủ tướng dự Diễn đàn DN về xu thế chuyển dịch thương mại toàn cầu

Thủ tướng dự Diễn đàn DN về xu thế chuyển dịch thương mại toàn cầu

Chỉ tịch VCCI: Không 'cởi trói' thì cơ hội sẽ là thách thức

Chỉ tịch VCCI: Không 'cởi trói' thì cơ hội sẽ là thách thức

VBF cuối kỳ 2018 sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng về môi trường kinh doanh

VBF cuối kỳ 2018 sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng về môi trường kinh doanh

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ 2018 sẽ đề cập nhiều nội dung quan trọng

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ 2018 sẽ đề cập nhiều nội dung quan trọng

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn thấy chứng khoán Việt Nam đầy hấp dẫn

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn thấy chứng khoán Việt Nam đầy hấp dẫn

Sẽ tích cực xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp FDI

Sẽ tích cực xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp FDI

Nợ công dưới 65% GDP sẽ cản trở đầu tư phát triển hạ tầng

Nợ công dưới 65% GDP sẽ cản trở đầu tư phát triển hạ tầng

Chủ tịch VCCI: Chính phủ hành động, nhiều bộ ngành vẫn thờ ơ

Chủ tịch VCCI: Chính phủ hành động, nhiều bộ ngành vẫn thờ ơ

VBF: Liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước, hướng tới lợi ích chung

VBF: Liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước, hướng tới lợi ích chung

Diễn đàn VBF: Thị trường ôtô Việt Nam đang có 'bất ổn'

Diễn đàn VBF: Thị trường ôtô Việt Nam đang có 'bất ổn'

VBF giữa kỳ 2018 hướng đến liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước

VBF giữa kỳ 2018 hướng đến liên kết doanh nghiệp trong và ngoài nước