Từng bước tiệm cận công nghệ vi cơ điện tử

Từng bước tiệm cận công nghệ vi cơ điện tử

Bệ đỡ để đô thị thông minh cất cánh

Bệ đỡ để đô thị thông minh cất cánh

Diễn đàn MEMS 2018 'Nắm bắt xu hướng- Nuôi dưỡng sáng tạo'

Diễn đàn MEMS 2018 'Nắm bắt xu hướng- Nuôi dưỡng sáng tạo'

SHTP tổ chức Diễn đàn thiết kế chế tạo hệ thống vi cơ điện tử (MEMS)

SHTP tổ chức Diễn đàn thiết kế chế tạo hệ thống vi cơ điện tử (MEMS)

TP. Hồ Chí Minh sắp diễn ra 3 hội nghị quốc tế nghiên cứu công nghệ mới

TP. Hồ Chí Minh sắp diễn ra 3 hội nghị quốc tế nghiên cứu công nghệ mới

TP. HCM mời nhà sản xuất pin cho Tesla vào đầu tư

TP. HCM mời nhà sản xuất pin cho Tesla vào đầu tư

TP. Hồ Chí Minh: Sắp diễn ra 3 Hội nghị quốc tế về công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh: Sắp diễn ra 3 Hội nghị quốc tế về công nghệ cao