Festival đương đại và bài toán thị trường

Festival đương đại và bài toán thị trường

Khi sân khấu không còn giới hạn ở nhà hát

Khi sân khấu không còn giới hạn ở nhà hát

16 quốc gia tham dự liên hoan ' Sân khấu – Du lịch' tại Hà Nội

16 quốc gia tham dự liên hoan ' Sân khấu – Du lịch' tại Hà Nội

Nghệ sĩ quốc tế thích thú với mô hình 'sân khấu - du lịch' ở Việt Nam

Nghệ sĩ quốc tế thích thú với mô hình 'sân khấu - du lịch' ở Việt Nam

Đạo diễn Lê Quý Dương chia sẻ mức cát - xê đặc biệt khi các nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam

Đạo diễn Lê Quý Dương chia sẻ mức cát - xê đặc biệt khi các nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam

140 nghệ sĩ quốc tế hội ngộ Hà Nội

140 nghệ sĩ quốc tế hội ngộ Hà Nội

Tổng Giám đốc Hiệp hội Sân khấu Thế giới ITI: Các bạn hãy tự hào về nguồn gốc Châu Á của mình!

19 trường nghệ thuật quốc tế quảng bá 'Hà Nội-Thành phố Hòa bình'

Liên hoan Sân khấu-Du lịch thu hút 140 giáo sư, nghệ sĩ quốc tế