Vợ giết chồng rồi phân xác phi tang hầu tòa

Vợ giết chồng rồi phân xác phi tang hầu tòa

Cận cảnh phiên xét xử người vợ giết chồng, phân xác ở Bình Dương

Cận cảnh phiên xét xử người vợ giết chồng, phân xác ở Bình Dương

Bắt đầu xét xử vụ vợ sát hại chồng, phân xác phi tang chấn động Bình Dương

Bắt đầu xét xử vụ vợ sát hại chồng, phân xác phi tang chấn động Bình Dương

Nữ công nhân giết chồng phân xác phi tang ở Bình Dương hầu tòa

Nữ công nhân giết chồng phân xác phi tang ở Bình Dương hầu tòa

Sắp xử vụ vợ giết chồng rồi phân xác vứt sọt rác dù thi thể nạn nhân chưa tìm thấy

Sắp xử vụ vợ giết chồng rồi phân xác vứt sọt rác dù thi thể nạn nhân chưa tìm thấy

Kết thúc điều tra vụ vợ sát hại chồng, phi tang xác: Diễm không có đồng phạm

Kết thúc điều tra vụ vợ sát hại chồng, phi tang xác: Diễm không có đồng phạm

Kết thúc điều tra vụ vợ chặt đầu chồng: Không có đồng phạm!

Kết thúc điều tra vụ vợ chặt đầu chồng: Không có đồng phạm!