Nữ thạc sỹ dân tộc Tày tình nguyện đi khắp cả nước tuyên truyền hiến máu

Nữ thạc sỹ dân tộc Tày tình nguyện đi khắp cả nước tuyên truyền hiến máu

'Em không dám nghĩ đã làm được những điều lớn lao cho cộng đồng nhưng em tin rằng phần nào đó mình có thể...