Đàn khỉ ném đá cụ ông đến chết bị đòi kiện và kết

Đàn khỉ ném đá cụ ông đến chết bị đòi kiện và kết

Người đàn ông 72 tuổi bị bầy khỉ ném gạch đến chết

Người đàn ông 72 tuổi bị bầy khỉ ném gạch đến chết

Bị đàn khỉ ném đá tử vong, gia đình nạn nhân đâm đơn kiện

Bị đàn khỉ ném đá tử vong, gia đình nạn nhân đâm đơn kiện

Ông lão bị bầy khỉ ném gạch tới chết

Ông lão bị bầy khỉ ném gạch tới chết

Gia đình đòi kiện con khỉ ném đá tới tấp khiến người đàn ông chết tức tưởi

Gia đình đòi kiện con khỉ ném đá tới tấp khiến người đàn ông chết tức tưởi

Ấn Độ: Người đàn ông tử vong do bị đàn khỉ tấn công bằng gạch

Ấn Độ: Người đàn ông tử vong do bị đàn khỉ tấn công bằng gạch

Đi nhặt củi, cụ ông 72 tuổi bị khỉ ném gạch đến tử vong

Đi nhặt củi, cụ ông 72 tuổi bị khỉ ném gạch đến tử vong

'Sự nổi dậy của bầy khỉ' khiến người đàn ông xấu số qua đời

'Sự nổi dậy của bầy khỉ' khiến người đàn ông xấu số qua đời

Người đàn ông bị bầy khỉ ném đá tới chết

Người đàn ông bị bầy khỉ ném đá tới chết

'Sự nổi dậy của bầy khỉ' khiến người đàn ông xấu số qua đời

'Sự nổi dậy của bầy khỉ' khiến người đàn ông xấu số qua đời