Vì sao tàu sân bay Mỹ lần đầu thăm VN là quan trọng?

Vì sao tàu sân bay Mỹ lần đầu thăm VN là quan trọng?

Sức mạnh của siêu tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson

Sức mạnh của siêu tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson

Tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam: Thông điệp bước tiến lịch sử

Tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam: Thông điệp bước tiến lịch sử

Đại sứ Phạm Quang Vinh chiêu đãi đoàn quan chức ngoại giao Mỹ

Đại sứ Phạm Quang Vinh chiêu đãi đoàn quan chức ngoại giao Mỹ

Tàu sân bay thăm Việt Nam đóng góp vào hòa bình khu vực

Tàu sân bay thăm Việt Nam đóng góp vào hòa bình khu vực

Siêu tàu sân bay Mỹ cập cảnh Việt Nam, động thái nhỏ - ý nghĩa lớn

Siêu tàu sân bay Mỹ cập cảnh Việt Nam, động thái nhỏ - ý nghĩa lớn

Vì sao tàu sân bay Mỹ lần đầu thăm VN là quan trọng?

Vì sao tàu sân bay Mỹ lần đầu thăm VN là quan trọng?

Sức mạnh của siêu tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson

Sức mạnh của siêu tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson