Quảng Ngãi: Thực hiện làm tiêu bản rùa da cực kỳ quý hiếm

Quảng Ngãi: Thực hiện làm tiêu bản rùa da cực kỳ quý hiếm

Làm tiêu bản rùa da cực quý hiếm để trưng bày

Làm tiêu bản rùa da cực quý hiếm để trưng bày

Quảng Ngãi: Phục dựng tiêu bản Rùa Da quý hiếm ở đảo Lý Sơn

Quảng Ngãi: Phục dựng tiêu bản Rùa Da quý hiếm ở đảo Lý Sơn

Lý Sơn: Phục dựng tiêu bản rùa quý trên đảo

Lý Sơn: Phục dựng tiêu bản rùa quý trên đảo

Phục dựng tiêu bản rùa quý trên đảo Lý Sơn

Phục dựng tiêu bản rùa quý trên đảo Lý Sơn

Bản tin 20H: Xả súng kinh hoàng ở Canada, ít nhất 4 người thiệt mạng

Bản tin 20H: Xả súng kinh hoàng ở Canada, ít nhất 4 người thiệt mạng

Lý Sơn: Rùa biển 'khủng' quý hiếm chết vì mắc lưới ngư dân

Lý Sơn: Rùa biển 'khủng' quý hiếm chết vì mắc lưới ngư dân

Rùa biển 300 kg mắc lưới ngư dân Lý Sơn

Rùa biển 300 kg mắc lưới ngư dân Lý Sơn